Půjčování vysokotlakých stříkacích zařízení ASTURO ORIGINAL K190 a AIRLESSCO LP700.

Pracuje na principu bez vzduchového stříkání (minimální % prostřiku) – barva je pomocí pumpy hnána
pod vysokým tlakem do pistole.

Při ideálních podmínkách možno nastříkat až 1000 m2 denně.